தரம் 04, 05 மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலைச் செயலமர்வு (25-06-2022)

அன்பான தரம் 4,5 மாணவர்களே!

25-06-2022 அன்று நடைபெறவுள்ள நிகழ்நிலைச் செயலமர்விற்கான வினாத்தாள்-01, வினாத்தாள்-02  மற்றும் நிகழ்நிலைச்செயலமர்விற்கான இணைப்பு  ஆகியவை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

இவற்றினை எமது உத்தியோக பூர்வ இணையத்தளமான www.trincozone.edu.lk ஊடாகப் பெற்றுக்கொள்ள இயலும்.

செயலமர்வில் இணைந்து கொள்வதற்கு முன்னதாக வினாத்தாள்களை நிறைவு செய்து தயார்நிலையில் இருக்கவும்.

Grade-04-Paper-01(Online)

https://forms.gle/c1aSLe3gqjacydUZ9

Grade-04-Paper-01

https://drive.google.com/file/d/1zS4duUYhrZ85AvqJLGUwVKV6EDwJJCwg/view?usp=sharing

Grade-04-Paper-02

https://drive.google.com/file/d/1VQSxMZUVl215FMpeq5cItEBAWeZp9Tjk/view?usp=sharing

Grade-04 Zoom Link

Zonal Education Office Trincomalee is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: தரம்-04 நிகழ்நிலைச் செயலமர்வு

Time: Jun 25, 2022 10:30 AM Colombo

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/8753783915?pwd=ZTNyTFhjYXdxK2NHbEt2c296bCsxdz09

Meeting ID: 875 378 3915

Passcode: zde@Trinco

-------------------------------------------------------------------------

Grade-05 Paper-01(Online)

https://forms.gle/7Au1W7cjANkCjsDc7

Grade-05-Paper-01

https://drive.google.com/file/d/1CdzlhTVVm8nI5FmMeLZ-bk4Tcwp710Jy/view?usp=sharing

Grade-05-Paper-02

https://drive.google.com/file/d/1dDCuugRRA5vsbHp49TrQMo4cn4VtqKN9/view?usp=sharingGrGrade-05 Zoom Link

Zonal Education Office Trincomalee is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: தரம்-05 நிகழ்நிலைச் செயலமர்வு

Time: Jun 25, 2022 08:00 AM Colombo

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/8753783915?pwd=ZTNyTFhjYXdxK2NHbEt2c296bCsxdz09

 Meeting ID: 875 378 3915

Passcode: zde@Trinco

 

திரு. சிவானந்தம் சிறீதரன் (SLEAS-I),

வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர்,

வலயக்கல்வி அலுவலகம்,

திருகோணமலை.


Print   Email